ZAJĘCIA Z RYTMIKI W ŻŁOBKU

Głównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Bazą pracy z dziećmi podczas zajęć rytmiki jest piosenka, w większości na niej oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.

Po 2 latach systematycznie prowadzonych zajęć umuzykalniających dzieci powinny mieć na tyle wyrobiony słuch aby:
 • reagować na muzykę i ciszę (przerwę w muzyce)
 • odróżniać rejestry dźwięków wydobytych na pianinie: wysoki i niski
 • określać czy muzyka jest głośna czy cicha (kontrasty dynamiczne)
 • rozpoznawać akompaniament szybki i wolny
 • odróżniać dźwięk dwóch lub trzech instrumentów perkusyjnych: dzwoneczki, tamburyn, bębenek
 • rozpoznawać melodię znanej piosenki zagraną na pianinie lub nuconą bez słów
 • reagować na akcent w muzyce – głośny dźwięk


W zakresie ćwiczeń ruchowych połączonych z umiejętnością poruszania się w przestrzeni dzieci powinny umieć ustawić się:

 • w kole wiązanym – z podawaniem rąk
 • w rzędzie tworząc początkowo „pociąg” – jeden za drugim
 • po całej sali „w rozsypce”
 • w parach
 • siad skrzyżny

ĆWICZENIA SŁUCHOWO – RUCHOWE

 • kształcenie szybkiej reakcji na zmiany zachodzące w muzyce: marsz, bieg, podskoki (pierwsze próby), skoki obunóż w miejscu,
 • realizowanie krótkich tematów rytmicznych różnymi sposobami: klaszcząc w ręce, tupiąc nogami, klepiąc rękoma np. o podłogę
 • miarowe klaskanie w wolnym i szybkim tempie przy akompaniamencie pianina lub innego instrumentu
 • łączenie klaskania z mową lub śpiewem w rytmach wykorzystujących ćwierćnuty, ósemki i pauzy (np. do słów „ pada deszcz”, „mały kotek śpi”)
 • słuchanie odgłosów i zabawy z przedmiotami znanych dzieciom z codziennego otoczenia np. gazety, kubeczki plastikowe, pudełko z guzikami
 • zabawy oparte na chodzeniu na czworakach, skokach w przysiadzie podpartym, przeskokach, kroku dosuwanym do przodu, próby cwału bocznego, cofanie się w wolnym tempie, kulanie po podłodze
 • umiejętność reagowania ruchem na wszystkie pojęcia kontrastowe w muzyce
 • ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne ( hamujące i pobudzające ruch)
 • zagadki słuchowe
 • ćwiczenia stóp – chodzenie na palcach i na piętach
 • zabawy z piłką: toczenie, chwytanie, podrzucanie
 • kształcenie szybkiej reakcji na hasło słowne nauczyciela w zabawach
 • tańce – tworzenie krótkich interpretacji ruchowych do poznanych piosenek wykorzystujące: chodzenie w kole, skoki, podskoki, klaskanie, obroty w małych kółeczkach, poruszanie się parami jeden za drugim, imitacja ruchem przyrody np. pokazywanie słońca, wiatru, deszczu, zwierząt itd.
 • zabawy ruchowe związane z treścią piosenek, porą roku, obserwacja przyrody. Imitacja ruchem np. piłki, samolotu, pociągu, lalek, kota, samochodu, ptaszków, niedźwiadków, zajączka itp.

W ten sposób zdobytą wiedzę dzieci wykorzystują podczas takich uroczystości jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, zakończenie roku szkolnego. Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez absolwentkę Akademii Muzycznej w Poznaniu Panią Beatę Pelc - Nowak.