RODO

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Stochniałek, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej : iod@tmp.pl
 • pod numerem telefonu: 882 155 218
 • pisemnie na adres: „TMP ID GROUP Sp. z o.o. , ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Żłobku Miejskim „Maciuś” w Swarzędzu

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04. 05. 2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23. 05. 2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:   
  1. Administrator danych. 

   Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest:

           Żłobek Miejski „Maciuś”

           Os. Czwartaków 9

           62 – 020 Swarzędz

                   Adres e-mail: zlobek.macius@swarzedz.pl

                   Nr telefonu: 61 817 42 65

                   Strona internetowa: www.zlobekmacius.swarzedz.pl

    

  2. Inspektor ochrony danych. 

   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

   • pod adresem poczty elektronicznej : iod@tmp.pl
   • pod numerem telefonu: 882 155 218
   • pisemnie na adres: TMP ID GROUP Sp. z o.o.”  ul. Starowiejska 8, 61 – 664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.